ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Инженеринговата и консултанста дейност. Mениджмънт. Управление на отпадъците. Услуги в комуналната сфера.

Mеждународни сътрудничества

                                                         Мисли зелено!Ние сме "Финтрейд Инженеринг" ЕООД, държим да участваме във всеки проект, който си заслужава! И поради тази причина от началото на 2014 година управляваме отпадъците по проекта „Южен Поток” в част наземно сметосъбиране.

          В процеса на работа наши сътрудници са били:


Сайпем клон България

Кануса Си Пи Ес клон България

Пайплайн Индъкшън Хийт Лимитед

Нефт Ойл ЕООД

 

Непрекъснато се усъвършенстваме!


В периода 2013-2015 година имаме 50%-тово участие в дейностите по сметосъбиране и  сметоизвозване в хода на реализирането на проекта за комплекс за преработка на тежки отпадъци  изграден на територията на „Лукойл Нефтохим” Бургас, като основни наши партньори в това начинание са:

    Сичес С.П.А ЕАД

   ОМА Груп

          Технип Италия С.П.А


Развиваме се заедно с нашите партньори!


На нашата професионална експертиза и опит разчитат и:

Община Приморско,

Община Царево,

Община Гълъбово,

Община Тервел,

Община Камено и много др.


Заедно ще запазим природата по-чиста!