ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Инженеринговата и консултанста дейност. Mениджмънт. Управление на отпадъците. Услуги в комуналната сфера.

Сметосъбиране

 
 
 
 
 

Мисли зелено!

 Ние сме ”Финтрейд Инженеринг” EООД, нашата философия е да използваме асиметрични и иновативни подходи, методи и средства, за да предложим цялостни решения в дейностите по управление на отпадъците!

 С промяната на климата и свързаните с него глобално затопляне и повишаване на морското равнище  се налага необходимостта от изграждане и развиване на съвременни структури и модели за екологосъобразно управление  на  отпадъците.

 Фирмата ни е основана в края на 2012г. и е специализирана, в извършването на  дейности свързани с  управление на отпадъците, услуги в комуналната сфера и третиране на отпадъци.

Промишлени, строителни, битови и опасни отпадъци !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Непрекъснато се усъвършенстваме! 

Притежаваме всичко необходимо:

  ISO   9001:2008 - внедрена система за управление на качеството

  ISO 14001:2005 - внедрена система за управление по околна среда 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ние спазваме правилата!

  Разрешително №02-РД-289-14 за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци.

  Приложение №581 Брокер/Търговец  на отпадъци

  Лиценз за транспортна дейност №10272 

Развиваме се заедно с нашите партньори!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 За да опазим природата чиста, притежаваме техника, която е съобразена с изискванията и отговаряща на европейските норми. В тази връзка, разполагаме със специализирана техника за извозване на промишлени, строителни и битови отпадъци. Ние развиваме идеите си, като притежаваме собствена сепарираща инсталация, в която третираме 15 000 тона отпадъци годишно на общините Царево и Приморско. Нашата основна цел е минимално депониране на рециклируем отпадък. 

 От началото на 2014 година управляваме отпадъците по проекта „Южен Поток” в част наземно сметосъбиране. Наши партньори са Сайпем клон България,  Кануса Си Пи Ес клон България,  Пайплайн Индъкшън Хийт Лимитед, а също и Нефт Ойл ЕООД.

 В периода 2013-2015 година имаме 50%-тово участие в дейностите по сметосъбиране и  сметоизвозване в хода на реализирането на проекта за комплекс за преработка на тежки отпадъци  изграден на територията на „Лукойл Нефтохим” Бургас, като основни наши партньори в това начинание са Сичес С.П.А ЕАД, ОМА Груп,  Технип Италия С.П.А.

 На нашата професионална експертиза и опит разчитат и: Община Приморско, Община Царево, Община Гълъбово, Община Тервел, Община Камено и др.

 За да отговорим на всички нужди на нашите клиенти поддържаме тесни взаимоотношения с производители на специализирани контейнери и техника за извозване на отпадъци.

 Това е нашата визитна картичка. В наше лице ще откриете дългосрочен и коректен партньор. 

Заедно ще запазим природата по-чиста!