ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Инженеринговата и консултанста дейност. Mениджмънт. Управление на отпадъците. Услуги в комуналната сфера.

КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Корпоративното управление се основава на изпитани методологии и средства за работа, разработени от специалисти с опит в различни индустрии. Ние се стремим да постигаме не само краткосрочни ползи за Вашия бизнес, но и да повишим в дългосрочен план стойността на Вашата компанията. Финансови и пазарни анализи. Анализ на производствените разходи. За повезе информациа посетете секция ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ.