ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Инженеринговата и консултанста дейност. Mениджмънт. Управление на отпадъците. Услуги в комуналната сфера.

Обща ГалерияИзмиване индустриални площи


БМФ Порт Бургас


Казани


Балиране на разделно събрани отпадъци


Балиране на разделно събрани отпадъци


Комунална техника


Комунална техника


Комунална техника


Комунална техника


Комунална техника


Комунална техника


Комунална техника


Комунална техника


Комунална техника


Контейнери бобри с педали


Контейнери бобри с педали


Контейнери бобри


Контейнери за отпадъци тип лодка


Контейнери метални и опасни отпадъци


Контейнери строителни отпадъци


Контейнери тип бобри


Площадка сепариране


Почистване и измиване индустриални площи


Почистване индустриални площадки


Прахов контрол


Преси за балиране на отпадъци


Претоварна станция


Проект ЮЖЕН ПОТОК


Сепарационна инсталация


Проект ЮЖЕН ПОТОК


Сепарационнен процес


Сепарация


Сепарираща инсталация


Сепарационна инсталация


Транспортни инсталации


Сепарационна инсталация


Строителни контейнери


Строителни контейнери


Сепариращи инсталации


Транспортиране на отпадъци


Улични кошчета


Улични кошчета


Шредери за дървен материал


ЮЖЕН ПОТОК


ЮЖЕН ПОТОК


ЮЖЕН ПОТОК


Измиване и почистване на улици


Комунална техника


Метални контейнери за строителни отпадъци


Почистваща комунална техника