ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Инженеринговата и консултанста дейност. Mениджмънт. Управление на отпадъците. Услуги в комуналната сфера.

     СМЕТОСЪБИРАНЕ

     СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

     БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

     ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

ИНФРАСТРУКТУРНО строителство

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

      ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

     ДОСТАВКА

     ПОДДРЪЖКА 

     СЕРВИЗ

ДИВИЗИЯ СМЕТОСЪБИРАНЕ

Тук можете да заявите предлаганите от нас услуги!   Имаме удоволствието да ви предложим следн
  Ние сме ”ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. Предлагаме Ви събиране и извозване на:&
Мисли зелено!  Ние сме "Финтрейд Инженеринг", държим да участваме във всеки проект, който с
Корпоративното управление се основава на изпитани методологии и средства за работа, разработени

ДИВИЗИЯ СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ ЗАЙЧАР ОБЕКТ КЛОКОТНИЦА ОБЕКТ ДРУЖБА ОБЕКТИ ПЛОВДИВ
  № Обект и местонахождение Възложител Дата на приключване изпълнението на строителството Вид на строителството Обектът е въведен в експлоатация (ДА/НЕ) 1. Ремонт на покрив на сградата на ОУ “Христо Ботев”, с. Ново Паничарево, Община Приморско ОБЩИНА ПРИМОРСКО 08.02.2019г. Архитектурно строителство ДА 2. Реконструкция (Основен ремонт) на професионална гимназия по енергетика и електротехника (ПГЕЕ) – Учебна сграда и учебни работилници в УПИ I, кв. 83, гр. Гълъбово ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 15.12.2017г. Архитектурно строителство ДА 3. “Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на Община Гълъбово” ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 21.12.2016г. Инфраструктурно строителство ДА 4. Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015г. на територията на “Общинско горско предприятие Созопол" в обект №П-1501 ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СОЗОПОЛ 18.06.2015г. Инфраструктурно строителство ДА 5. Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ангел Стефанов“‘ част от ул. „С.Велики“ и част от ул. „Ал. Стамболийски“ в Гълъбово. ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 29.03.2018г. Инфраструктурно строителство ДА 6. Основно обновяване на Професионална гимназия „ Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Димитровград ОБЩИНА ХАСКОВО 05.11.2019г. Инфраструктурно строителство ДА 7. Доставка на материали на обект "Текущ ремонт улици в гр. Гълъбово, община Гълъбово" Общинско строителство Гълъбово 2/07.05.2019 Инфраструктурно строителство ДА 8. Предоставяне на работна ръка на обект "Текущ ремонт на улици в гр. Гълъбово, община Гълъбово" Общинско строителство Гълъбово 3/07.05.2019 Инфраструктурно строителство ДА 9. Наем на механизация на обект  "Текущ ремонт на улици в гр. Гълъбово, община Гълъбово" Общинско строителство Гълъбово 4/07.05.2019 Инфраструктурно строителство ДА  

За Контакти

България

гр. Бургас, 8000

ул. Транспортна №4,

БЦ Кондоско, ет. 4, оф. 24

office@ftg.bg 

мобилен: +359 893 38 28 46
стационарен: + 359 56 990 333

Нашите партньори